"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญพรรษ มะระประเสริฐศักดิ์  ม.6/3 ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับภาคเหนือ, รางวัลที่ 3 ระดับประเทศ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวด “ตอบปัญหาวิชาเคมี” ในงาน Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4 จัดการแข่งขันโดย TCaster

รอบระดับภาคเหนือ : วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล แอร์พอร์ทพลาซ่า

รอบระดับประเทศ : วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ เซ็นทรัลเวิลดิ์