"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรม์  เลาหพูนรังษี  ม.6/3  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง, รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ภาคเหนือ และรางวัลคะแนนสอบภาคปฏิบัติสูงสุด จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18   วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม  2565  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดโดย มูลนิธิ สอวน.