"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ นายวริชช์  เชื้อสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับถ้วยรางวัล OUTSTANDING AWARD ระดับนานาชาติ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2022 BBB-Big Bay Bei International Mathematical Olympiad 2022 โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันปีนี้ 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย พม่า และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  และมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดมากกว่า 800 คน แข่งขันเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ จัดการแข่งขันโดย OCEC ประเทศฮ่องกง