"The ultimate aim of education is the development of character"

รีทรีตครู-บุคลากรของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานรีทรีตครู-บุคลากรของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ในหัวข้อ “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า” มัทธิว 6:33 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์บุญญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เป็นวิทยากรคัมภีร์ศึกษา และช่วงแบ่งปันพระพร คำพยานชีวิต โดย คุณหรั่ง อัครินทร์ ปูรี ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส