"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนภัทร์ สุนทรานนท์ รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ National Test Online Program

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายนภัทร์ สุนทรานนท์ นั […]

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล รายการTrafford 2024 X JBO THAILAND CUP

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี […]

เด็กหญิงเบญญาภา ดิศธรรม รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเบญญาภา ดิศธรรม […]

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไชยเลิศ รางวัลชนะเลิศ รายการประกวดแข่งขันวงดนตรี วงสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไชยเ […]

เด็กชายโชตินรินท์ นิ้มเวียงพิงค์ ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเรียนฟรีในระดับมัธยมปลาย ของโรงเรียนมัธยมยามากาตะ เมย์เซย์ Yamagata Meisei High School

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายโชตินรินท์ นิ้มเ […]

เด็กหญิงลิขิตฝัน ลิขิตปราชญ์กุล และเด็กหญิงนันท์นภัส นพรัตน์โยธิน รางวัลรองชนะเลิศ รายการแข่งขันประถมและมัธยมเท้าไฟ ครั้งที่ 3 Fire Foot International 2024 ภาคเหนือ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลิขิตฝัน ลิขิตป […]