"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ชญาภา มหาสิงห์ (น้องพริบพราว) ชั้น ป.2/8 ; 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำปรินส์เตอร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชญาภา มหาสิงห์ (น้องพริบพราว […]