"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงฉัตรรุจยา พานเงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฉัตรรุจยา พานเง […]

เด็กชายปูรณ์วเรณย์ วงค์ชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ได้รับรางวัล YLE Starters จากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-base)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายปูรณ์วเรณย์ วงค์ […]

เด็กชายธราธิป อินต๋า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ที่ได้รับรางวัล YLE Starters จากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-base)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธราธิป อินต๋า นั […]

เด็กหญิงพิชญาภา เพียรลุประสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ที่ได้รับรางวัล YLE Starters จากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-base)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาภา เพียรลุ […]

เด็กหญิงเคียนนา ฟาน โอส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรจาก Cambridge English Young Learners ในระดับ Beginner จากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-base)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเคียนนา ฟาน โอส […]

เด็กชายวุธิภัทร ตันติโชติวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ที่ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาวต้านภัยยาเสพติดชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชายวุธิภัทร ตันติโช […]

เด็กหญิงธีรดา จุลศรีไกวัล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขัน สอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงธีรดา จุลศรีไกว […]

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุนทรวรเชษฐ์ ป.1/10 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) เเละ เหรียญทอง 1 เหรียญ รายการCMU Taekwondo Open ครั้งที่11

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุนทรวรเชษฐ์ […]