เด็กหญิงพิชชานันท์ ไชยประสิทธิ์ รางวัลชนะเลิศ GOLD และถ้วยรางวัลเกียรติยศ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทต่อสู้ จากการแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชานันท์ ไชยประสิทธิ์ อนุบา […]