"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนวนคร สุริยานนท์ รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่งสปริ้นเตอร์ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

ขอชืนชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายนวนคร สุริยานนท์ อนุบา […]

เด็กชายณธกร สุวดิษฐ์ รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่งสปริ้นเตอร์ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายณธกร สุวดิษฐ์  อนุบาล […]