"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูมิพิพัชญ์ พึ่งโพธิ์สภ ชั้น ป2/3 เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน รายการ 1HappyNess Sanpatong Travel badminton tournament 2022 (2565) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศรุ่นชายเดี่ยว อายุ 8 ปี และ ชนะเลิศประเภท คู่ผสม อายุ 8 ปี ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2022  จัดโดย สมาคมแบดมินตั้นภาคเหนือ ระดับภาค