"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขวัญหทัย  สัตยาสวัสดิ์  ชั้น ป.1/4 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2565 ได้รับ 5 เหรียญทอง : เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร , ฟรีสไตล์ 50 เมตร , กบ 50 เมตร , ผีเสื้อ 50 เมตร , กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 6 -7 ปี ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2565  จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน  ระดับจังหวัด