"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรวิณ ชูชัยศรี ชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชายคู่รุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน TOYOTA YOUTH Super Series 1 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565  ณ เซ็นทรัล โคราช  จังหวัดนครราชสีมา  จัดโดย สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ TOYOTA ระดับประเทศ