"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐภัค  จันทสิงห์ ชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 8 ปี รายการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี2565  ณ สนามเทนนิสสมาคมพาณิชย์สามัคคี เชียงใหม่  จัดโดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด