"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ป.1/4 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ได้รับ 7 เหรียญทอง :  ฟรีสไตล์ 50 เมตร , กบ 50 เมตร , ผีเสื้อ 50 เมตร , กรรเชียง 50 เมตร , เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร , ว่ายผลัดฟรีสไตล์ 2×50 ,  ว่ายผลัดผีเสื้อ 2×50  ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565  จัดโดย ชมรมว่ายน้ำ กกท.ภาค 5 จ.เชียงใหม่  ระดับภาค