"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภคพล ศักรินทร์กุล ป.3/11 ได้รับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทยุวชนชาย 7-8 ปี รุ่น C น้ำหนัก 22-44 กิโลกรัม จากรายการ Chiangrai Sport City Taekwondo Championship ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จัดโดยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย (ระดับภูมิภาค)