"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกรณ์ทิพัชร จำเริญ ชั้น ป. 3/10  รางวัล: เหรียญเงิน Respect Team Taekwondo อายุ 9-10 ปี ชาย 22-36 kg ประเภทต่อสู้  รายการ Jampha Champion ship  ณ  ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565  จัดโดย ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า ลำพูน  ระดับจังหวัด