"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปริชญ์ ปิ่นแจ้ง ชั้น ป.3/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุ่นอายุ 9 – 10 ปี 27 – 29 ก.ก. ประเภทต่อสู้ รายการแข่งขันเทควันโด รายการ JAMPHA CHAMPIONSHIP 2022  ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565  จัดโดยBAILE TAEKWONDO LAMPHUN   ระดับจังหวัด