"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมิ่งกมล พรหมเทศ ชั้น ป.3/3 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปางแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ได้รับ 3 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ระยะ 25 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร และท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 จัดโดยโรงเรียนอนุบาลลำปางร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง  ระดับจังหวัด