"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชัชชนัน เศวตวรรณโชติ ชั้น ป.3/2 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ได้รับ 1 เหรียญเงิน ท่ากรรเชียงชาย อายุ 9 ปี ระยะ 25 เมตร  ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2565  จัดโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  ระดับจังหวัด