"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงณัฐพร บุญมากาศ ชั้น ป.3/4 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ได้รับ ถ้วยคะแนนรวมบุคคล รุ่นอายุ 9 ปี หญิง , 2 เหรียญทอง ท่ากรรเชียงระยะ 25 เมตร,ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร และ 4 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ระยะ 25 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50เมตร , ท่าผีเสื้อระยะ 25 เมตร , ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร  ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง  ระดับจังหวัด