"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอาชว์ มาตนอก ชั้น ป.3/2 ได้รับ 3 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร และท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย จากการแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  ระดับจังหวัด