"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล 7 คน ได้แก่ เด็กชายเตชินท์ ยศสุข ชั้น ป.2/2 , เด็กชายรัชช์ณาเอก อินต๊ะรักษา ชั้น ป.3/7 , เด็กชายจิรัฏฐ์ ลือชัย ชั้น ป.3/11 , เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท ชั้น ป.3/12 , เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา ชั้น ป.3/13 (ระดับประถมศึกษา :จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย )  รุ่นอายุ 9 ปี รายการแสงตะวันคัพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการแสงตะวันคัพ ญ JPT arena chiangmai  เมื่อวันอาทิตย์ที่12 มิถุนายน  2565  ระดับจังหวัด