"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐภัค จันทสิงห์ ชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนดับ2 ประเภท เยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี   การแข่งขันเทนนิส PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี2565 ภาคเหนือ ครั้งที่4 ณ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2565 จัดโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับภาค