"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ ชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ( Class Boy E Division2 ) จากการแข่งขัน NTJGC JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS 2021-2022  ณ สนามอัลไฟน์กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565  จัดโดยชมรมกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ  ระดับภาคเหนือ