"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภูวสิษฏ์  ไชยประสิทธิ์ ชั้น ป 3/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) )ประเภทยุวชนชาย รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B  น้ำหนัก 29-32 กิโลกรัม เคียวรูกิ (ต่อสู้) ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด อบจ. อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์  จัดโดย อบจ. อุตรดิตถ์ (ระดับประเทศ)