"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงวชิราภรณ์ รื่นรมย์ ชั้น ป.2/10 ได้รับ ; รางวัล 3 เหรียญทอง เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร,ฟรีสไตล์ 25 เมตร,ผลัดฟรีสไตล์  25 เมตร/รางวัล 1 เหรียญเงิน  กบ 25 เมตร /รางวัล 3 เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 50 เมตร,กบ 50 เมตร,กรรเชียง 50 เมตร และ 1 ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรุ่นอายุ 7 ปี อันดับที่ 8 จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2565 – 1 พฤษภาคม 2565  ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ระดับภาค