ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคล […]

นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธี “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยา […]