"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น

ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ค้นหาข่าวย้อนหลัง
เลือกเดือน/ปี

เด็กชายกฤชนนท์ เหล่าสกุล รางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เด็กหญิงรวิชา ตุ้มวอน รางวัลชมเชย การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช 2567 “รวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ”