"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญาณชาดา สิงห์ใจ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “อบจ.อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 วันที่ 28-29 พฤษภาคม​ 2565 ในรุ่นยุวชนหญิง อายุ 12-14 ปี