"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวอรชพร อนุวรรณ   รับรางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันรายการ Falcons 3×3 Basketball Open  Tournament 2024 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาว อรชพร อนุวรรณ  ม.4/10  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  (ประเภททีม)  U15 Girls  Falcons 3×3 Basketball Open Tournament 2024   จากการแข่งขันรายการ Falcons 3×3 Basketball Open  Tournament 2024   เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567  ณ โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ด   (ระดับจังหวัด)