"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงอภินิชา ทิพย์สม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัล Roller Ski – Interval Start F/Mass Start C 4800 Meters Junior D 9-10 ลำดับที่ 8 จากการแข่งขัน โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7)

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงอภินิชา   ทิพย์สม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9

ได้รับรางวัล Roller Ski – Interval Start F/Mass Start C 4800 Meters Junior D 9-10  ลำดับที่ 8

จากการแข่งขัน โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567   ณ สนามแก่งกระจานเซอร์กิจ จังหวัดเพชรบุรี

จัดโดย Ski and Snowboard Association of Thailand (ระดับประเทศ)