"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐชานนท์ โตวัน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐชานนท์ โตวัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) จัดสอบที่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)