"The ultimate aim of education is the development of character"

ายการ TNSUCMI Trampoline Gymnastics Competition 2024 รุ่นอายุ 7-10 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายกิตติพัชญ์ นันตาโจง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่

1. รายการ Trampoline ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. รายการ Double Mini Trampoline ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
3. รายการ Tumbling ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

จากการแข่งขัน TNSUCMI Trampoline Gymnastics Competition 2024
ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567