"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงชัญญ์ชนพร ฮ้อแสงชัย โครงการสอบแข่งขัน NATIONAL ONLINE GENIUS TEST อัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงชัญญ์ชนพร ฮ้อแสงชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล

เหรียญเงินวิชาภาษาอังกฤษ คะแนน 156 /180

จากโครงการสอบแข่งขันNATIONAL ONLINE GENIUS TEST
อัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ

จัดโดย Center one education
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567