"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงชัญญ์ชนพร ฮ้อแสงชัย โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ National Test Online Program

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงชัญญ์ชนพร ฮ้อแสงชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล

เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ คะแนน 95/100

และเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 90/150

จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ National Test Online Program ระดับ ประเทศ
จัดโดย Top test center  สอบออนไลน์
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567