"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2024)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรพิชญ์ เติมสงวนวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรเหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัล คะแนนสูงสุด อันดับที่ 2 ระดับภูมิภาค

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2024)

จัดโดย – IMGO Thailand
– EASYLISH INTERNATIONAL
– สำนักงานโครงการวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช )

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567