"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายศิววัฒน์ ยิ้มโกศล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเหรียญทอง จากโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ NATIONAL ONLINE GENIUS TEST ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายศิววัฒน์ ยิ้มโกศล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเหรียญทอง จากโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ NATIONAL ONLINE GENIUS TEST ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดโดย Center One Education เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567