"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเบญญาภา ดิศธรรม รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเบญญาภา ดิศธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบที่ โรงเรียนพุทธิโศภณ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567