"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพอพันธุ์ ไพวิบูลย์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบตมินตัน รายการ CMI WEB JUNIOR LEAGUE SECTON ONE 2024

เด็กหญิงพอพันธุ์ ไพวิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับ

  1. รางวัลชนะเลิศ ประเภท คู่ผสม รุ่นอายุ 14 ปี
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท คู่ผสม รุ่นอายุ 16 ปี

การแข่งขันแบตมินตัน รายการ CMI WEB JUNIOR LEAGUE SECTON ONE 2024  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2567 จัดโดย CMI แบดมินตัน ร่วมกับ EXCELLA ณ สนามแบดมินตัน CMI อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่