"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง และเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.พิมพิชญา  จิยะวรนันท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่5/7

ที่ได้รับรางวัล

DOUBLE MINI TRAMPOLINE LEVEL 2 เหรียญทอง🥇รุ่นอายุ 7-10 ปี
TUMBLING LEVEL 1 เหรียญเงิน🥈 รุ่นอายุ 7-10 ปี

การแข่งขัน ยินนาสติกแทรมโพลีน TNSUCMI TRAMPOLINE GYMNASTICS COMPLETITION 2024 ระดับสโมสร

จัดโดย ศูนย์ฝึกยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567

ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่