"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงฉัตรชญานี  ลีเลิศยานนท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่5/7

ที่ได้รับรางวัล

– รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว 10 ปี
– รองชนะเลิศอันดับ 2 คู่ผสม 10 ปี

การแข่งขันแบดมินตัน CMI Web Junior League 2567  ระดับภูมิภาค

จัดโดย CMI BADMINTON CHIANGMAI

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567

ณ สนามแบดมินตัน CMI จังหวัดเชียงใหม่