"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเขมษิญากรณ์ สุขสาร รางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเขมษิญากรณ์ สุขสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบที่ โรงเรียนพุทธิโศภณ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567