"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการแข่งขัน Jampha Taekwondo Championships 2024 By Baile Taekwondo Lamphun ครั้งที่ 5 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวดี   จักขุเนตร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับรางวัล

เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 9 – 10 ปี หญิง น้ำหนัก 23 – 25 กก. รายการแข่งขัน Jampha Taekwondo Championships 2024 By Baile Taekwondo Lamphun ครั้งที่ 5   ระดับ ภาค จัดโดย Baile Taekwondo Lamphun

เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2567

ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จ.ลำพูน