"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณฐาภพ สุนทรานนท์ National Online Program โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณฐาภพ สุนทรานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล
เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ
และเหรียญเงิน คณิตศาสตร์

จากการแข่งขัน โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ แบบออนไลน์ระดับประเทศ

จัดโดย
TOP TEST CENTER

เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567