"The ultimate aim of education is the development of character"

U-12 ฟุตบอลสี่เส้าศิษย์เก่ายุพราช

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายปราชญ์ธรรม ใจมานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในรายการ U-12 ฟุตบอลสี่เส้าศิษย์เก่ายุพราช

จัดโดย ฟุตบอลสี่เส้าศิษย์เก่ายุพราช
วันที่  8  มิถุนายน 2567

ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม KK Soccer จังหวัดลำพูน