"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายศุภวิชญ์ ธนาฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้นประถมสึกษาปีที่ 2/11 ได้รับรางสัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ผสม 8 ปี รายการแข่งแบดมินตันรายการ CMI Web Junior League section #3 2024

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินกับ เด็กชายศุภวิชญ์ ธนาฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้นประถมสึกษาปีที่ 2/11
ได้รับรางสัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ผสม 8 ปี รายการแข่งแบดมินตันรายการ CMI Web Junior League section #3 2024 ณสนามแบดมินตัน CMI เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567