"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Jampha Taekwondo Championships 2024 By Baile Taekwondo Lamphun ครั้งที่ 5        

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวดี   จักขุเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับรางวัล  เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 9 – 10 ปี หญิง น้ำหนัก 23 – 25 กก. รายการแข่งขัน Jampha Taekwondo Championships 2024 By Baile Taekwondo Lamphun ครั้งที่ 5

ระดับ ภาค  จัดโดย Baile Taekwondo Lamphun

จัดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จ.ลำพูน