"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเพ็ญกวิน ออมขัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขัน JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงเพ็ญกวิน ออมขัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขัน JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง รุ่นน้ำหนัก 27-30 กก. คลาส B
จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า ชอปปิ้งมอลล์ ลำพูน