"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐชกฤช ภัทรสมหลวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 ชายคู่ 8 ปี การแข่งขันแบตมินตัน Excella CMI Web Junior League 2567 ระดับ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 ณ สนามแบดมินตัน CMI จ.เชียงใหม่ จัดโดย : สนามแบดมินตัน CMI จ.เชียงใหม่

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ เด็กชายณัฐชกฤช ภัทรสมหลวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 ชายคู่ 8 ปี การแข่งขันแบตมินตัน Excella CMI Web Junior League 2567 ระดับ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 ณ สนามแบดมินตัน CMI จ.เชียงใหม่ จัดโดย : สนามแบดมินตัน CMI จ.เชียงใหม่