"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงอภินิชา ทิพย์สม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ลำดับ 7 และถ้วยรางวัล Fancy การแข่งขันรายการเอื้องผึ้งฮอมบุญรีไซเคิลรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ เด็กหญิงอภินิชา ทิพย์สม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ลำดับ 7 และถ้วยรางวัล Fancy การแข่งขันรายการเอื้องผึ้งฮอมบุญรีไซเคิลรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่