"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงซาบริน่า วินน์ สอนคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่3/1 ได้รับ 3 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่น 8 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ รุ่น 8 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 คู่ผสม รุ่น 8 ปี การแข่งขันแบดมินตันรายการ CMI Web Junior League 2024 Section One #3 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 มิถุนายน 2024 ระดับภูมิภาค จัดโดย สนาม แบดมินตัน CMI จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ เด็กหญิงซาบริน่า วินน์ สอนคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่3/1 ได้รับ 3 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่น 8 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ รุ่น 8 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 คู่ผสม รุ่น 8 ปี การแข่งขันแบดมินตันรายการ CMI Web Junior League 2024 Section One #3 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 มิถุนายน 2024 ระดับภูมิภาค จัดโดย สนาม แบดมินตัน CMI จังหวัดเชียงใหม่