"The ultimate aim of education is the development of character"

JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้ใบประกาศ พร้อมเหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง รายการJAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 จัดโดย Baile taewondo lamphun ณ ห้างแจ่มฟ้าพลาซ่า จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567